Gebruikersovereenkomst MatchProfiler.com (MP)

MatchProfiler.com wordt onderhouden door MatchProfiler.com medewerkers

Onze diensten zijn alleen beschikbaar voor, en mogen alleen gebruikt worden door personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen vormen onder diens toepasselijke wet. MatchProfiler.com en aangesloten partners en bond-genootschappen hebben het recht uw lidmaatschap te beëindigen om welke reden dan ook. MatchProfiler.com verleent zijn diensten alleen voor volwassenen, om lid te worden moet u minstens 18 jaar oud zijn. Probeert u zich alstublieft niet aan te melden als u jonger bent dan 18 jaar.

 

Door het aankruisen van 'Ik verklaar dat ik meerderjarig ben en dat ik het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Matchprofiler heb gelezen en ook hiermee akkoord ga.' en het klikken op 'Nu gratis aanmelden', registreert u zich als lid en accepteert de voorwaarden en condities die hieronder beschreven staan en die van toepassing zijn op uw gebruik van de diensten verleend door MatchProfiler.com.

 

1.

U bent als volwassene verantwoordelijk voor alle informatie die vermeld staat in uw profiel en voor alle communicatie met andere MatchProfiler.com leden. Als u ervoor kiest een profiel te publiceren, kan het zijn dat deze ook te zien zal zijn op andere websites die in verbinding staan met het MatchProfiler.com. MatchProfiler.com kan het gebruik van de website door haar leden niet controleren. Als gevolg daarvan bent u alleen verantwoordelijk voor de legaliteit van uw acties onder de toepasselijke wetten. Alle andere leden zijn ook verbonden door deze Gebruikersovereenkomst en erkennen de verantwoordelijkheid voor de legaliteit van hun acties onder de toepasselijke wetten. MatchProfiler.com neemt geen verantwoordelijkheid voor de legaliteit van de acties van zijn leden.

 

2.

U zult geen gebruik maken van onze website om beledigend materiaal door te sturen, inclusief grof taalgebruik of seksueel materiaal (inclusief foto's).

 

3.

U zult anderen niet lastig vallen door continu contact op te nemen met een kandidaat die u duidelijk heeft verzocht de communicatie te beëindigen. U bent verantwoordelijk voor de garantie dat uw gedrag ten opzichte van andere leden fatsoenlijk is en overeenkomt met alle toepasselijke wetten. In de mate dat u (of een ander lid) geen gehoor geeft aan alle toepasselijke wetten en regels van deze Gebruikersovereenkomst, ontheft en ontslaat u MatchProfiler.com van alle rechten, processen, gedingen vorderingen en gerechtelijke acties, waar u zonder deze regel recht op zou hebben.

 

4.

U zult geen identificerende informatie gebruiken in uw profiel, zoals uw werkelijke naam, telefoonnummer, emailadres, huisadres of andere contactinformatie.

 

5.

Met betrekking tot MatchProfiler.com:

(i) Wij hebben het recht om alle lidmaatschappen te verwijderen of te beëindigen van de leden die misbruik maken van deze Gebruikersovereenkomst, inclusief, zonder uitzondering, als een lid verdacht wordt van, of schuldig is bevonden aan fraude of andere criminele activiteiten in samenhang met onze diensten, of in alle andere gevallen, met of zonder reden, in MatchProfiler.com pure discretie. MatchProfiler.com heeft geen wettelijke verplichtingen ten opzichte van u als het uw lidmaatschap verwijdert of beëindigt om welke reden dan ook. U doet afstand van alle rechten die u had bij MatchProfiler.com ten gevolge van dit soort gedrag.

 

(ii) Met betrekking tot de profielen; MatchProfiler.com zal het profiel verbergen als het beledigend wordt bevonden, totdat het beledigende gedeelte is verwijderd of gewijzigd. Zonder het beperken van andere hulpmiddelen, zal MatchProfiler.com een deel van of het gehele profiel verwijderen:

 

(a) Als MatchProfiler.com een eis, verzoek of instructie krijgt van een regeringsafdeling: of

 

(b) het profiel (eigen informatie van het profiel) moet in dezelfde taal geschreven te worden als de taal van de website. Als u bijvoorbeeld op de site voor Nederland (nl.matchprofiler.com) of Belgie-nederlandstalig (be.matchprofiler.com) zit, dan dient u de informatie ook in het Nederlands te schrijven.

 

(c) in alle andere gevallen, met of zonder reden in MatchProfiler.com pure discretie


en MatchProfiler.com heeft geen wettelijke verplichtingen ten opzichte van u voor het verwijderen van het gehele of een gedeelte van een Profiel om welke reden dan ook. U doet afstand van alle rechten die u had bij MatchProfiler.com ten gevolge van dit soort gedrag.

 

(iii) Wij zijn niet verantwoordelijk voor welke informatie dan ook dat is verzonden via onze service:

 

(iv) Wij hebben het recht om de Gebruikersovereenkomst elk moment te wijzigen door het bekend maken van de gewijzigde Gebruikersovereenkomst op de website. U (en alle andere leden) zult gebonden zijn aan de gewijzigde voorwaarden vanaf dat moment en deze Gebruikersovereenkomst wordt mogelijk niet anders gewijzigd:

 

(v) Wij kunnen u niet verzekeren dat de leden deze Gebruikersovereenkomst in acht nemen, hoewel deze Gebruikersovereenkomst samenvatten welk gedrag onaanvaardbaar is op deze service; en

 

(vi) Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de MatchProfiler.com service. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat dat toegestaan is door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere leden of gebruikers. Niettemin, niets in deze Gebruikersovereenkomst is bedoeld om de aansprakelijkheid van MatchProfiler.com te beperken of uit te sluiten waar de wet zulke beperkingen en uitsluitingen verbiedt. Als u MatchProfiler.com niet binnen 12 maanden op de hoogte stelt van de betreffende handelswijze met betrekking tot de rechten, processen, gerechtelijke acties, vorderingen en rechtsgedingen die zich voordoen, in hoeverre de wet het toestaat, bent u het ermee eens dat u MatchProfiler.com ontheft en ontslaat van alle rechten, processen, vorderingen, gerechtelijke acties en rechtsgedingen waar u zonder deze maatregel anders recht op zou hebben.

6.
MatchProfiler.com waarschuwt u dat er risico's zijn verbonden aan het communiceren met internet gebruikers in andere landen, minderjarige personen en mensen met een valse intentie of andere criminele doeleinden.

7.
Gebruikers-authenciteit op het internet is moeilijk. Daardoor kan MatchProfiler.com niet bevestigen dat alle leden of gebruikers zijn wie ze beweren te zijn. Wees daarom voorzichtig met het communiceren met andere leden of gebruikers.

8.
Omdat MatchProfiler.com niet is en niet kan worden betrokken in leden tot leden communicaties en activiteiten, in het geval dat u een onenigheid heeft met een van de leden, in de mate dat het toegestaan is bij de wet, ontheft u MatchProfiler.com (en onze vertegenwoordigers en werknemers) hierbij van alle vorderingen, eisen en schaden (direct of indirect) in elke vorm of aard, bekend en onbekend, verdacht en onverdacht, onthuld of niet onthuld ten gevolge van of verbonden met dit soort gevallen.

9.
U bent verantwoordelijk voor de informatie die verstrekt wordt in uw Profiel ('Jouw Informatie'), en MatchProfiler.com staat als een passieve verbinding tussen de on line publicatie en verspreiding van uw informatie. Desondanks kan MatchProfiler.com welke actie dan ook ondernemen met betrekking tot 'Jouw Informatie' als MatchProfiler.com het nodig acht, bijvoorbeeld, als MatchProfiler.com denkt dat 'Jouw Informatie' een wettelijke verplichting voor ons vormt of dat het mogelijk is dat wij geen toegang meer hebben dat onze diensten van onze ISP of andere leveranciers, MatchProfiler.com kan overgaan tot het verwijderen van alle of een deel van 'Jouw Informatie'.

10.
U moet er zeker van zijn dat 'Jouw Informatie':

(i)
niet lasterlijk, kwaadsprekend, onwettelijk bedreigend of onwettelijk teisterend is of

(ii) niet obsceen is en geen kinderpornografie bevat.

11.
(i) Deze Gebruikersovereenkomst wordt bepaald en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Nederland? Alle gebruikers van de website aanvaarden onherroepelijk de bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

(ii) De voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst zijn afzonderlijk en, als welke voorwaarde dan ook in deze Gebruikersovereenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, deze overeenkomst zal worden verwijderd en de overgebleven voorwaarden worden versterkt:

(iii)Het falen van MatchProfiler.com voor de behandeling met betrekking tot een schending in deze Gebruikers Overeenkomst, doet geen afstand van onze rechten met betrekking tot aansluitende of gelijkwaardige schendingen.

(iv) Deze Gebruikersovereenkomst mag niet vijandig worden geïnterpeteerd tegen ons omdat MatchProfiler.com ze samengesteld heeft.

(v) Deze Gebruikersovereenkomst bevat het totale begrip en overeenkomst tussen u en MatchProfiler.com met betrekking tot de inhoud.

12. Kosten
Matchprofiler.com is in BETA, dus 100% gratis


terug naar boven